Thursday, January 6, 2011

Telangana Issue (తెలంగాణ సమస్య)

ఈ రోజు జస్టిస్ శ్రీక్రిష్ణ కమీషన్ నివేదిక  ప్రజలందరికి బహిర్గితం చేసారు.


కొంత మంది తెలంగాణవాదులు నమ్మబలుకుతున్నట్లు ఇది అభివ్రుధ్ధి సమస్య  కాదని అంకెలతో ఋజువయింది. వారి రిపోర్ట్ లో, ప్రాంతాల వారి అంకెలని పరిశీలించినట్లయితే, గత 50 ఏళ్ళలో సమైఖ్యాంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ప్రాంతనికి ఎటువంటి తీరని అన్యాయం జరగలేదని, హైదరాబాదు రాష్త్రంగా వున్న కాలంతో పొల్చినా, సీమాంధ్రలతో సరిసమనంగా, రాయలసీమ కన్నా భేష్షుగ్గా అభివ్రుధ్ధి జరిగినట్లు అవగతం అవుతోంది.


ఇక తెలంగాణవాదులు అందుకొన్న రెండవ పల్లవి. 'ఆత్మగౌరవం', 'స్వయంపరిపాలన '. ఈ ఆత్మగౌరవం, యాస వేరు అనే సాకులు, భావోద్గాలకి మన రాజ్యంగంలో చోటుందా?  రేపు తెలంగాణ రాష్ట్రమే  ఏర్పడిన తర్వాత, యే అదిలాబాదు జిల్లవారో మరొకరో, మా ఆత్మగౌరవం దెబ్బతింటొంద, మాకో రాష్ట్రం కావలంటే ఎం చేస్తాము? ఈ ఆత్మగౌరవ వాదన పూర్తిగా పసలేనిదని నా అభిప్రాయం.


--------------------------------------------------------
అసలు ఈ సమస్యకు నాకు మూడు ప్రధాన కారణలు కనిపిస్తున్నయి.


1) రాష్ట్రంలో, కాని దేశంలో కాని రాజకీయలలో  నిజమయిన నాయకులు (statesmen) ఈ రోజు లేరు. అసలయిన నాయకులు, తన అనుచరులకి మరియు ప్రజలకి, ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు అని నిర్భయంగా చెప్పగలగాలి, తార్కింగా ఒప్పించగలగాలి. ఇప్పుడు మనకు వున్న నాయకులు కేవలం స్వార్థపరులు, కుహునావాదులు. ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు పట్టే రకం.


2) KCR & co లాంటి పబ్బం గడుపుకొందాం అనుకొనే వారు. మనలో ఇంకా చాల మంది స్వాతంత్రయం వచ్చి ఇన్నాలయిన, గొర్రెలమే. అందుకే rationale/logic లేకుండ emotionsకి స్వింగ్ అవుతున్నాం ఇంకా.


3) Congress or party in power (state and central). వీరి గోడ మీద పిల్లి వాటం, అహ నాకేంటి ? అనుకొనే సంకుచిత రాజకీయమే ఇంతవరకు తెచ్చింది. ముందు ఇస్తాం అని ఆ రొజు గడిపేసి, తీరా పీకల మీదకొచ్చాక మీనమేషాలు లెక్కేడ్తూ ఇప్పటికీ, వారి వైఖరి స్పష్టం చెయ్యకుండా ఈ సమస్యను మరింత జటిలం చేస్తున్నారు.


Noted MLC Nageswara Rao గారు, ఈ రోజు ఒక TV  channel discussion లో, Central govt.  ప్రస్తుతం ఈ Commission report ఇంకా తాత్సారం చెయ్యటం, Congress party తన అభిప్రాయం చెప్పకుండ, రాష్ట్రంలో మిగత parties opinion/stand అడగటాన్ని, చమత్కారంగా ఇలా  ఉదహరించారు.Congress govt.  చర్య ఎలా వుందంటే, ఒక traffic constable కూడలిలో వెళ్ళే జనలను యే signal (read as which of 6 formulas) వెయ్యమంటారు అని అదిగినట్లు వుంది. వారి పనిని వేరేవారిని చెయ్యమనటం, ఎంతవరకు సమంజసం అని !


--------------------------------------------------------
ఈ తెలంగాణా సమస్యలో మధ్యలో నలిగేది సామన్యుడు. నాకు ఈ గొడవలు వద్దు, ఈ చర్చ, ఈ ప్రక్రియ వళ్ళ నాకు ఒరిగేదేం లేదు, నన్ను వదిలెయ్యండి అని వేడుకొంటున్నా పట్టించుకోనే నాథుడే లేడు. ఈ circus గోలలొ ఎవరి వేషాలు వారివి. అసలు సమస్యలు దేవుడికెరుక.


--------------------------------------------------------
Note: I was born in Hyderabad and brought up in interiors of Telangana. Still I stand for united AP as separate statehood doesnt have any merit for general public, in my opinion.

New year resolutions

I get lot of questions from others inquiring about my new year resolutions. My answer always the same, I dont have any. I am not one of those guys who either tries to follow the mob or tries hard not to follow them deliberately.

I prefer to use my own commonsense and conviction most of the times. Even if I go wrong sometimes.  Does one need to pick a particular day or should wait for an occasion to make a resolution for one's own good. I dont think so. As Gandhi's words go, " If you want to do something tomorrow, do it today if possible", meaning  don't wait or postpone.

I made a single general resolution for my life. To improve everyday till the last breath on all fronts possible. The different fronts I can think of are being happy/contended, spiritual, social life (family, friends, relations), financial, career. I gage from time to time the progress I am making on these fronts and correct myself when necessary. 

Rest all specific resolutions like 'being punctual', ' getting up early', ' being fit' etc all fall into the part of me, checking on my general resolution periodically. 

Wednesday, June 9, 2010

Shantaram

I first heard about 'Shantaram' by Gregory Roberts when it was in news couple of years ago, that they are making a movie out of it. I like fiction and books based on real life incidents. I also have this habit of reading books which are/will be made in to movies, to compare and analyse (??). This movie is not yet made. But I got hold of this book now after finishing Vengeance (made into movie titled  'Munich', directed by Spilberg).  I am half way through this in one day and thoroughly enjoying it. Not just the plot but author's perspective of his life and world. Mr. Roberts is sure a very good story-teller, the writing is lucid. Only complaint the book is large (900 + pages) and editing could have been much crispier. I have seen couple of documentaries on Mr. Roberts too and always intrigued to read this novel from long.

Not giving away much plot, this book is a fugitive's story as he sways to unexpected, ruthless turns in his life, some very dark but never giving up the spirit of living. This is a mix of real life incidents of the author and some masala. The story is based in India and Mumbai in particular. One can easily understand from first couple of pages that author is deeply and madly in love with India and even if some parts of it are fiction he wrote them with such a conviction which are not possible unless experienced. As an Indian I wanted to know how a non-Indian sees India and her people. Most of us get to hear from ordinary people, I wanted to see India through this interesting man's viewpoint.

I don't see Mr. Roberts as a hero or a saint or a dark man but definitely interesting. How can a person dawn so many avatars in one life from one extreme to another. Can a person be a good guy and bad guy too?? Can a person kill somebody ruthlessly and in next moment be kind to another and still be considered sane? How does he feel, any remorse, adventorous, shame and what kind of emotions a person has to feel when he goes through such experiences. Is he trying to make a hero of himself, projecting and making us believe only what he wants us to know and sympathize with him. Should he be absolved of his dark side because he served enough (?).  How does the author feel then, now ? How will I feel if I were in his position. This is what I am trying to understand reading this book, trying to understand a person who had more experiences in his life than anyone can possibly have. This book has all elements to be turned into a blockbuster movie !!

 Author: Gregory David Roberts         Novel